You are currently viewing มาเลย..งานนี้ ดีทุกอย่าง!!

มาเลย..งานนี้ ดีทุกอย่าง!!

มาเลย..งานนี้ ดีทุกอย่าง!!

             15 กรกฎาคม 2563 : จรวย ขันมณี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Big Motor Sale 2020 พร้อมคณะทำงานจากยานยนต์สแควร์กรุ๊ป , N.C.C Group, ASDIK และ ไบเทค ร่วมประชุมแถลงความพร้อมจัดงาน มหกรรมยานยนต์ เพื่อขายวิถีใหม่ และการประชาสัมพันธ์จัดเต็มกระหึ่มทั่วเมือง ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับตัวแทนจากผู้แสดงงานทุกแบรนด์ตั้งแต่ ฮอลล์ 101-106 เต็มพื้นที่ ไบเทค บางนา ขอบคุณค่ายรถและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย สร้างโอกาสซื้อขายรถใหม่ถูกดี 21-30 สิงหาคม 2563 ที่ ไบเทค บางนา

Leave a Reply