แบ่งปันน้ำใจ

 

 

                   นายประพันธ์ ศิริโชติดำรงค์ ประธานบริษัท  (คนที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 3 จากซ้าย) และผู้บริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่า 48,000 บาท แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โดยมี นางวิมลพรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง เมื่อเร็วๆ นี้

####################

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท อาซาตซู (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-367-5951 ต่อ 3201, 3207

พิจิตรา (กิ๊ก) 087-000-9575, ณักษ์ลภัส (ทราย) 094-626-9245

พื้นที่โฆษณา3

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2