ยามาฮ่าเปิดอบรมหลักสูตร Road Safety for Children 2018 ปลูกฝังวินัย และความปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย

 

 

นายสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดโครงการ Yamaha Road Safety for Children 2018 สำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6-9 ปี เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยจราจร และเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในสัญญาณจราจร

ยามาฮ่าได้ดำเนินการอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ยามาฮ่าได้ทำการเปิดอบรบหลักสูตร Yamaha Road Safety for Children 2018 ขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยจัดอบรมเดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 30 คน ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)

สำหรับผู้ที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัครมาได้ที่  แผนกอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-740-8000 ต่อ 3025

พื้นที่โฆษณา3

พื้นที่โฆษณา2

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2