นิสสันมอบรถตู้ นิสสัน เออร์แวน NV350

นิสสัน สนับสนุน โครงการ ร้าน 60 Plus+ Bakery & Cafe

มอบรถตู้ นิสสัน เออร์แวน NV350

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานของผู้พิการ 

ให้กับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรถตู้ นิสสัน เออร์แวน NV350 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานของผู้พิการ (Special Lift) ให้กับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการร้านเบเกอรี่ 60 Plus+ Bakery & Cafe 

นายคะซุทากะ นัมบุ ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้ดำเนินชีวิตและทำงานได้อย่างปราศจากอุปสรรค โดยเฉพาะโครงการร้านเบเกอรี่ 60 Plus+ Bakery & Cafe ที่สนับสนุนให้ผู้พิการได้ทำงานทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายขายภายในร้าน ซึ่งจำเป็นต้องมียานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ และขนมปัง บริษัทฯ จึงได้มอบรถตู้ นิสสัน เออร์แวน NV350 ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง สำหรับการประกอบการฝึกอาชีพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น” 

ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท นิสสัน อันจะช่วยส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ ได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ร้านเบเกอรี่ 60 Plus+ Bakery & Cafe เกิดขึ้นจากแนวคิดของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกและบริษัทไทยยามาซากิ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น พร้อมทั้งพันธมิตรอื่นรวมทั้งนิสสัน ที่ได้ร่วมกันจัดทำร้านเพื่อการประกอบอาชีพของผู้พิการ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้พิการให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

สำหรับรถตู้ นิสสัน เออร์แวน NV350 ที่ทางนิสสัน ได้มอบให้ มูลนิธิฯ ในครั้งนี้ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 129 แรงม้า 4 สูบ แถวเรียงคอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว 2.5 ลิตร ได้รับการออกแบบโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครัน ขณะที่การติดตั้งลิฟท์พิเศษ ได้เลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล คำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด 

นายอากิอิเอะ นิโนมิยะ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับมอบรถตู้จากนิสสันนี้ ทำให้ฝันของพนักงานมูลนิธิฯ และพนักงานในโครงการเป็นจริง ทำให้ผู้ทำงานทุกคนมีกำลังใจ มีความภาคภูมิใจ และสามารถทำกิจการเบเกอรี่นี้ได้อย่างครบวงจร

 

น.ส.นงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ ส่วนมากเป็นผู้พิการ ที่ได้รับโอกาสในการทำงาน ซึ่งผู้พิการเองก็ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้สามารถประกอบอาชีพได้ ต้องการการยอมรับ มีส่วนร่วม  ในสังคมและไม่เป็นภาระของสังคม ขอขอบคุณนิสสัน ที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ มอบโอกาสให้เราได้สร้างงาน และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

ร้านเบเกอรี่ 60 Plus+ Bakery & Cafe ตั้งอยู่ที่ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี มีบุคลากรทั้งฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย รวมประมาณ 20 คน ถึงแม้ว่าผู้เข้าฝึกอบรมจะมีความพิการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ออทิสติก การได้ยิน สายตา และจิตสังคม แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี โดยร้านเบเกอรี่ เปิดจำหน่ายในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30 น.ซึ่งภายใต้รถตู้ที่นิสสันสนับสนุน ส่งผลให้ทางร้านสามารถให้บริการร้านเบเกอรี่เคลื่อนที่ได้ โดยหน่วยงานที่สนใจบริการเบเกอรี่เคลื่อนที่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-354-8634

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com

 

 
 
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2