บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขยายความสำเร็จของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนสู่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงฐานการผลิตและการประกอบรถยนต์ของนิสสันในจังหวัดสมุทรปราการ

    

     โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2560 ด้วยความร่วมมือระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนกว่า 1,200 คนจาก 8 โรงเรียนในจังหวัดอยุธยาและระยอง เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นในการต่อยอดการทำธุรกิจขนาดเล็กในอนาคต โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลาตลอด 3 ปี ของโครงการญ มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนกว่า 1,400 คน โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2562 และยังมีการขยายโครงการไปยังพื้นที่ส่วนขยายโครงการไปยังพื้นที่ส่วนขยายจังหวัดสมุทรปราการในปีนี้อีกด้วย

สุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธาน สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้นำโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน มาสู่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และโรงเรียนวัดหัวคู้ โดยทั้งสองโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นฐานการผลิตและการประกอบของนิสสัน โครงการส่วนขยายในครั้งนี้ ยังคงมีสะเต็มศึกษา (STEM) ที่ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งจำเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐบาลอีกด้วย

พื้นที่โฆษณา3

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2