สัมมนา”iTIC Forum 2018 : Power of Data Sharing”

   

      มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation : iTIC ) ได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “Power of Data Sharing” การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดการดำเนินงานการพัฒนาระบบขนส่งและระบบจราจรอัจฉริยะในประเทศไทย โดยในงานนี้มีผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา และ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงานมีการปาฐกถาพิเศษโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในเรื่อง “Data Sharing in the Digital Transportation World” 

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา2

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2