สัมมนา”iTIC Forum 2018 : Power of Data Sharing”

   

      มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation : iTIC ) ได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “Power of Data Sharing” การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดการดำเนินงานการพัฒนาระบบขนส่งและระบบจราจรอัจฉริยะในประเทศไทย โดยในงานนี้มีผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา และ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงานมีการปาฐกถาพิเศษโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในเรื่อง “Data Sharing in the Digital Transportation World” 

พื้นที่โฆษณา3

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2