2 คัน 2 สไตล์ MERCEDES-BENZ

 

2 คัน 2 สไตล์ MERCEDES-BENZ  300 CE  

C 124 เล่นของสูงจาก M103 มาเป็น M104 

190 E W 201  2.5 – 16 V Cosworth DTM Spec

แต่งสไตล์ตัวแข่ง DTM ก็ได้ด้วยนะ

ที่คอลัมน์ Mixed Up  นิตยสารยานยนต์ฉบับ 621 เดือนมีนาคม วางแผงแล้วเจ้าค่ะ

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com

 

 
 
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2