เรื่องวุ่นวายของรถ

 

อย่าขับอย่างเดียว  บทความมากสาระเพื่อผู้ใช้รถ  ฉบับนี้นำเสนอ  “เรื่องวุ่นวายของรถ”

รอบตกเพราะใส่ฝาครอบหม้อกรองไม่ลงล็อค...ดูให้ดีมิฉะนั้นจะเสียหายหลายหมื่น!!   

นิตยสารยานยนต์ฉบับ 622 เดือนเมษายน 2561  วางแผงแล้วนะคะ

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com

 

 
 
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2